JAN BRODKA

JAN  BRODKA

 Pan Jan Brodka, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, muzyk, specjalista ds. folkloru i sztuki ludowej, autor licznych opracowań muzycznych do układów tanecznych Zespołów Tańca Ludowego oraz muzyki i słów pieśni ludowych, wieloletni juror konkursów i przeglądów ludowych, pomysłodawca wielu konkursów z zakresu folkloru górali, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Od 2013 roku pełni funkcję, jako ekspert Polskiej sekcji C. I. O. F. F. (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).

W 2015 r. obchodził 50- lat swojej działalności na rzecz ochrony i upowszechniania kultury ludowej ze szczególnym naciskiem na folklor muzyczny Górali Beskidzkich.

 Jan Jan Brodka, jako specjalista ds. folkloru, jednocześnie pomysłodawca i organizator wielu imprez folklorystycznych na Żywiecczyźnie kolejnym pokoleniom Górali Beskidzkich i przybywającym w te regiony turystom umożliwia kontakt z muzyką ludową, – bowiem przeglądy i festiwale z zakresu folkloru – Festiwal Folkloru Górali Polskich, Żywieckie Gody, Pastorałka Żywiecka, Przegląd Instrumentalistów, corocznie przyciągają wielu odbiorców.

 Od 1967 r. Jan Brodka należy do kadry wykładowców Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Polonijnych Zespołów Folklorystycznych przy UMCS w Lublinie.

Jest kompozytorem trzech ważnych hejnałów:

- w roku 1968 Jan Brodka skomponował „Hejnał Żywiecki” na zamówienie władz Miasta Żywca, który po remoncie ratusza rozbrzmiewa w mieście zawsze w południe,

- w 1971 skomponował „Hejnał Festiwalowy” na zamówienie organizatorów Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

- jest również autorem Hejnału Tygodnia Kultury Beskidzkiej(1996) – który rozpoczyna i kończy każdy dzień Festiwalowych występów artystycznych w żywieckim amfiteatrze Pod Grojcem, a także na pozostałych estradach: w Szczyrku, Wiśle, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu.

Pan Jan Brodka jest współautorem książki pt.: „Folklor Górali Żywieckich” pod redakcją Marii Romowicz, która dla wielu stanowi doskonałe źródło informacji o zwyczajach, tradycjach, tańcach i muzyce Górali Żywieckich, jak również autorem publikacji „Muzyka Ziemi Żywieckiej” wydanej przez C I O F F. Napisał artykuły: do publikacji wydanej z okazji jubileuszowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej i „Kary Groni” wydawanej cyklicznie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.

Jego główną działalność stanowi praca z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Zespół ten, pod jego kierownictwem, zdobył niezliczoną ilość dyplomów, wyróżnień i nagród na Festiwalach ogólnopolskich jak i zagranicznych, jest laureatem nagród Grand Prix najbardziej prestiżowych Festiwali Folklorystycznych na świecie takich jak: Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal Górali Polskich w Żywcu czy Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich w Zakopanem.

 

Za swoją pracę Jan Brodka był wielokrotnie nagradzany, a o zasługach świadczyć mogą przyznane ordery, medale i odznaczenia:

Odznaka Honorowa Zasłużony Działacz Kultury                             - 1981 r.

Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Województwa Bielskiego            - 1986 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej                                                - 2001 r.

Złoty Krzyż Zasługi                                                                      - 2001 r.

Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Miasta Żywca                            - 2005 r.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Województwa Śląskiego     - 2006 r.

Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Kultury Polskiej                          - 2007 r.

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”                              - 2009 r.

Nagroda im. Władysława Orkana                                                    - 2010 r.

Medal im. Oskara Kolberga za Zasługi Dla Kultury Ludowej               - 2012 r.

oraz wiele innych nagród i dyplomów za tę wieloletnią, twórczą, artystyczną działalność.